כסף משחק

?מזה תקנון שימוש בכסף משחק

תקנון זה מסביר לכם את התנאים וההגבלות אפשר לעשות בכסף המשחק שאתם מקבלים במהלך המשחק שלכם בשרתים שלנו

פתח דבר

המדינות הזאת חלה על שרתי המשחק שנמצאים בבעלות הארגון
ims-network.net להלן שרת משחק, שרת משחק שנמצא בבעלות הדומיין
שרת משחק הוא כל שרת שפועל בחוות השרתים של הארגון והוא מנוהל על ידי הארגון ומשתמש במשאבי הארגון
להלן רשימת שרתי משחק שמדיניות זו פועלת בהם
mc.ims-network.net
fivem.ims-network.net
rust.ims-network.net

הגדרת כסף משחק

כסף משחק - כסף המתקבל בתוך המשחק ואינו קשור לכסף אמיתי או שווה ערך לכסף אמיתי

שימוש הוגן בכסף משחק

כסף משחק ניתן לקנייה בפורטלי השחקנים בכפוף לתקנון הקניות שלנו -
כסף המשחק ניתן לצבירה על ידי משחק וביצוע משימות או פעולות משחק -
כסף המשחק ניתן להעברה בין שחקנים בתוך המשחק -
כסף המשחק שלנו לא מהווה שום ערך ואינו שווה לשום מטבע השימוש -
בסמלי מטבעות אמיתים נעשה בצורה חזותית בלבד   

שימוש לא הוגן בכסף משחק

אין להעביר כסף משחק בתמורה לכסף אמיתי -
אין להבצע הונאות בעזרת כסף משחק -
אין לבצע מכירת משתמש או מכירת סיסמאות למשתמש בעזרת כסף משחק -
אין לבצע שוחד בעזרת כסף משחק -

הנהלת הארגון לא ארחאית על כל נזק נפשי או פיזי במידה וכסף משחק הופסד
 כתוצאה מכישלון בתוך המשחק, במידה ובוצעה הונאה על ידי אחד המשתמשים אנחנו נתייחס לעניין ונפצה את הצדדים המופסדים

נקודות קרדיט

בפורטל שחקני פייבאם ניתן למצוא נקודות, את הנקודות האלה ניתן לצבור ולקנות דברים בתוך הפורטל
הנקודות האלה ניתנות לקנייה בכסף אמיתי ומשמשות אתכם לקרדיט בתוך האתר