סוף שירות


סוף שירות וניתוק שחקנים\לקוחות


?מזה תקנון סוף שירות

התקנון הזה מסביר את המצבים הקיצוניים שאתם תורחקו מהשירות שלנו לצמיתות\עד להודעה חדשה
אנחנו קובעים את המדיניות הזאת כדיי לעזור לכם להבין את "קווים האדומים" של הארגון שלנו
היות ומדובר בארגון שמתעסק בשרתי משחק והוא חלק מהקהילה הישראלית
התקנון הזה קובע סדר ומציג את התנאים שחור על גביי לבן

פתח דבר

התקנון הזה חל על כל המשתמשים
להלן משתמשים, כל ישות\הוא\היא\את\אתה\אני\הם\לקוח\שחקן\שחקנית\שחקנים\ממברים\לקוחות\לקוח
 או אתר\פורטל\מערכת\שרת משחק\שרת\קובץ\תוכנית ,ims-network.net להלן שירות, כל מה שנמצא תחת הכתובת

אנו שומרים לעצמינו את הזכות לשנות ולעדכן את התקנון ללא הודעה מוקדמת

רשיון

מעניקה לכם רישיון וגישה מוגבלת הניתנת לביטול במקרה של הפרה או חוסר תשלום בעבור השירות IMS - Network
("IMS - Network" ,"המכונה בתקנון הזה "אנחנו", "אנו, "שלנו) IMS - Network תנאים והגבלות אלה הם חוזה בינכם לבין הארגון

אתם מסכימים להיות כפופים לתקנון הזה במידה ואתם מחליטים לשחק או להתשמש באחד מהשירותים שלנו
אם אינכם מסכימים לתקנון הזה, אנא אל תשתמש בשירות. בתנאים והגבלות אלה, "אתם" מתייחס אליכם כאדם\ישרות והן לישות
שאתם מייצגים

הרחקה לצמיתות

במידה ולקוח שלנו יעשה נזק רוחני\קנייני\פיזי לעסק הוא יורחק לצמיתות
במידה והלקוח לא ישמור על התקנון ומדיניות החברה הוא יורחק לצמיתות
במידה ואיש צוות יעבור על תקנון צוות הוא יורחק לצמיתות ויסכן בהליכים משפטיים
במידה ופרטנר יעבור על תקנון הפרטנרים שלנו הוא יורחק לצמיתות מהתוכנית
במידה וגוף או עסק חיצוני יגרמו לנזק רוחקני\קנייני\פיזי הם יסתכנו בהליכים משפטיים

ישום

הרחקה לצמיתות מהווה מחיקה מיידית של כל המידע וחסימת המשתמש לצמיתות מכל שירותי הארגון
הרחקה זו היא בלתי ניתנת להפיכה, והיא נעשית בשיתוף והסכם מלא של הנהלת הארגון

חוק מסדיר

תנאים והגבלות אלה וכל מחלוקת או תביעה הנובעת או קשורות אליהם, יהיו כפופים ויתפרשו בהתאם לחוקים הפנימיים של מדינת ישראל
מבלי לתת תוקף לכל בחירה או סתירה בחוק

כל תביעה משפטית, פעולה או הליך הנובעים או קשורים לתנאי שירות אלה או לאתר יוגשו אך ורק בבתי המשפט הפדרליים של ישראל