פלטפורמת אלפיין


 תקנון השימוש בפלטפורמת אלפיין למשתמשים


?מזה אלפיין

ומשתמשת במודלים מיוחדים שמתאימים את הקוד לאפלקצייה שמריצה את המשחק שלכם Assembly, GO אלפיין זה אפלקצייה שבנוייה על
כאשר השחקן שלכם בוחר במשחק, אלפיין תפעיל את המשחק ותחבר אותו ישירות לשרת שלכם

(Steam) אלפיין יכולה לתמוך בכל משחק כולל משחקים שהם שלכם ולא זמינים בחנויות גדולות

לאחר שאתם מקבלים את אלפיין אתם יכולים להפיץ אותה לשקחנים שלכם, הם מורידים את התוכנה ומתקינים אותה על המחשב שהלם
מתי שהם רוצים לשחק בשרת שלכם הם פשוט מפיעילים את האפלקצייה ופשוט נכנסים לשרת שאתם הגדרתם

פתח דבר

אלפיין היא פלטפורמה שלנו, בבעלות מלאה שלנו שפותחה על ידי הצוות שלנו והפרטנרים העסקיים שלנו
התקנון הזה תקף על משתמשי אלפיין ולא על לקוחות אלפיין
תקנון לקוחות אלפיין

אם נחליט לשנות את תקנון הקניות שלנו שלנו, נפרסם שינויים אלה בדף זה ו/או נעדכן את תאריך השינוי של תקנון הקניות להלן

Alfine של (EULA) הסכם רישיון משתמש קצה

IMS - Network הוא הסכם בינכם לבין ("EULA") הסכם רישיון משתמש קצה זה

\או מהמשווקים IMS - Network  זה מסדיר את הרכישה והשימוש שלכם בתוכנת אלפיין שלנו ישירות מאיתנו  EULA הסכם
.מפיצים מורשים שלנו

להלן מפיץ, כל אדם אשר קיבל רשיון וקנה את מאיתנו עותק מעוצב של פלטפרומה אלפיין (היא, הם, הוא, אנחנו, אתם, אתן, קהילה, ארגון)

.Alfine אנא קראו את ההסכם הזה לפני ההתקנה והשימוש בתוכנת

אם אתם מתקינים את גרסאת האלפיין שלנו או גרסאת אלפיין לנסיון הסכם הזה יסדיר גם את תקופת הנסיון
על ידי לחיצה על "התקנה" או "קבל" אתם מאשרים את הסכמתכם לתוכנה ומסכימים להיות מחוייבים לתנאי הסכם רשיון משתמש קצה זה

אם אתם קשורים בהסכם זה בשם חברה או ישות משפטית אחרת, אתם מצהירים שיש לכם הסמכות לחייב ישות כזו וגם את שותפיה לתנאים והגבלות אלה
אם אין לכם סמכות כזו או אם אינכם מסכימים עם התנאים וההגבלות של ההסכם זה, אל תתקינו או תשתמשו בתוכנה

IMS - Network הסכם זה יחול רק על התוכנה המסופקת על ידי
בזאת, ללא קשר אם מתייחסים או מתוארים לתוכנה אחרת. התנאים חלים גם על כל עדכוני רשת, תוספות, שירותים מבוססי אינטרנט ושירותי
תמיכה עבור התוכנה, אלא אם יש תנאים אחרים נלווים לפריטים אלה בעת המסירה. אם כן, התנאים אלה חלים

דרישות מערכת

בשביל להשתמש בתוכנת אלפיין אנחנו מצפים ממכם למלא אחר הדרישות האלה
כאשר אתם מתקינים את אלפיין אתם מבינים כי הפלטפורמה לא מגיע ביחד אם המשחקים הנלווים

משחקים נלווים

המחשקים האלה צריכים להיות בבעלותכם בשביל להתשמש באלפיין

Minecraft

אם אתם משתשמים באלפיין בשביל לשחק מיינקראפט אתם מסכימים לך שיש לכם העתק מקורי של המשחק
אין הנהלה הארחאית על כל נזק שנגרם כתוצאה משימוש בהורדת משחק לא מקורית
רכישת מיינקראפט
אתר מיינקראפט בין לאומי

כאשר תפעילו את אלפיין תצתרכו לבצע כניסה למשתמש שלכם בעזרת משתמש מיינקראפט שלכם
אלפיין לא מוסר או אוסף שום מידע
המערכת של מיקרוספוט מבקשת להיכנס מחדש כל 30 ימים, בגלל מדיניות אבטחה

גרסאת מיינקראפט אלפיין
כאשר אתם משחקים במיינקראפט בעזרת אלפיין אתם משתמשים בגסאת המיינקראפט שלנו, המשפרת את איכות המשחק
אין הנהלה אחראית אם ביצעתם שינויים בקבציי גרסת המיינקראפט

ברגע שאתם נכנסים לשרת אתם כפופים למדיניות הפרטיות שלנו

Minecraft Game Icon

GTA V

אם אתם משתמשים באלפיין בשביל לשחק מיינקראפט אתם מסכימים שיש לכם העתק מקורי של המשחק
אין הנהלה הארחאית על כל נזק שנגרם כתוצאה משימוש בהורדת משחק לא מקורית
GTA V רכישת

 אין הנהלה אחראית אם ביצעתם שינויים\תוספים\מוֹדִיפִיקַצְיָה למשחק

GTA V Game Icon

FiveM

בשביל לשחק בשירות הפייבאם שלנו, אתם צריכים להחזיק בהתקנה מלאה של התוסף פייבאם
התקנת פייבאם
הסכם משתמשים לפייבאם

ברגע שאתם נכנסים לשרת אתם כפופים למדיניות הפרטיות שלנו
בנוסף גם לחוקי השרת, בשביל לשמור על חווית משחק איכותית

FiveM GTA V Modification Icon

Rust

אם אתם משתמשים באלפיין בשביל לשחק בשרתי הראסט שלנו אתם מסכימים לך שיש לכם העתק מקורי של המשחק
אין הנהלה הארחאית על כל נזק שנגרם כתוצאה משימוש בהורדת משחק לא מקורית
רכישת ראסט

שירות שרתי ראסט לא פעיל כרגע 8.10.2022

Rust Game Icon

הענקת רישיון

מעניקה לכם רשיון אישי, לא ניתן להעברה, לא בלעדי להתשמש בתוכנת אלפיין במכשירים שלך בהאתם לתנאים של ההסכם IMS - Network

אתם רשאים לטעון את תוכנת אלפיין במכשירים אישיים שנמצאים בשליטתכם (מחשב, מחשב נייד) אתם אחראים לוודא שהמכישירים שלכם עומדים בדירשות המנימום של תוכנת אלפיין

אינכם רשאים

לערוך, לשנות, לשנות, להתאים, לתרגם או לשנות בכל דרך אחרת את התוכנה כולה או כל חלק מהתוכנה ולא לאפשר לתוכנה כולה או לחלק ממנה להיות משולב עם או להשתלב בכל תוכנה אחרת, ולא לבצע פירוק, פירוק או הנדסה לאחור של תוכנה או ניסיון לעשות דברים כאלה
.לשכפל, להעתיק, להפיץ, למכור או להשתמש בכל דרך אחרת בתוכנה לכל מטרה מסחרית

לאפשר לצדדדים שלישיים להשתמש בתוכנה לטובתו של הצעד השלישי או להשתמש בתוכנה בכל דרך המפרה כל חוק מקומי, לאומי או בינלואמי רלוונטי

כל שימוש בתוכנה המפר את התנאים האלה מהווה הפרה גורפת וחמורה על הסכם משתמש קצה זה

קניין רוחני ובעלות

הארגון שומר בכל עת את הבעלות על התוכנה כפי שהורדה במקור על ידכם ועל כל ההורדות הבאות של התוכנה על ידכם
התוכנה (וזכויות היוצרים, וזכויות הקניין הרוחני אחרות מכל סוג בתוכנה, לרבות שינוי שנעשה בה)
יהיו בבעלות של הארגון והפרטנרים העסקיים שלנו

שומרת לעצמה את הזכות להעניק רשיונות לשימוש בתוכנה לצדדים שלישיים IMS - Network

סיום

הסכם זה ייכנס לתוקף מהתאריך שבו תשתמשו לראשונה בתוכנה וימשיך עד לסיומו אתם רשאים לסיים אותו בכל עת על ידי מחיקת התוכנה מהמחשב שלכם

זה גם יסתיים באופן מיידי בגלל אי עמידה בתנאי כלשהו של הסכם זה
עם סיום כאמור, הרישיונות הניתנים בהסכם זה יסתיימו לאלתר ואתם מסכימים להפסיק כל גישה ושימוש בתוכנה

חוק מסדיר

הסכם זה, וכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או בקשר עם הסכם זה, יהיו כפופים לחוקים של מדינת ישראל